Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Zmeny v daniach a účtovníctve v roku 2020

Lektor: Ing. Vladimír Bartoš

Dátum: 8.7.2020

Čas konania: 10:00 - 11:00

Aktuálne zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2020

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 9.7.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Registračný formulár vyplňte TU.

 

Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 20 eur mesačne. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.7.2020 - odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Produkt manažér

S on-line knihou DPH vo verejnej správe získate prehľadné, zrozumiteľné spracovanie informácií týkajúcich sa jednej z najpodstatnejších nepriamych daní v Slovenskej republike.

Upozorňujeme na skutočnosť, že v určitých prípadoch majú povinnosť stať sa platiteľmi DPH aj orgány verejnej moci.  Patria sem štátne orgány a ich rozpočtové organizácie (napr. Úrad verejného zdravotníctva SR), štátne fondy (napr. Štátny fond rozvoja bývania), orgány územnej samosprávy (obce a vyššie územné celky), iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi verejnej moci (rozpočtové a verejnoprávne organizácie, príspevkové organizácie).

Orgán verejnej moci môže byť zdaniteľnou osobou aj v prípade, ak vykonáva inú ekonomickú činnosť (podnikanie) v zmysle § 3 ods. 2 zákona o DPH.

Informácie v online knihe sú spracované jasnou, zrozumiteľnou a prehľadnou formou. Práca s online knihou je veľmi jednoduchá a rýchla. Informácie sú prehľadne spracované do jednotlivých kapitol. Pri práci môžete využiť aj fulltextový vyhľadávač.

V rámci predplatného máte k dispozícii 24 hodín denne prístup k vybraným právnym predpisom a bezplatný odpovedný servis.


Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka


Čo je nové v on-line knihe?       

 • Vedenie záznamov podľa zákona o DPH od roku 2020
 • Základ dane pri dodaní tovaru a služby od roku 2020
 • Registračná povinnosť podľa § 4 od roku 2020

 

Ako efektívne ušetriť čas pri Vašej každodennej práci?

V rámci online knihy máte k dispozícii prehľadné znenie zákona o DPH, s ktorým môžete veľmi jednoducho pracovať.

 • Základné ustanovenia (§ 1 - § 3)
 • Registračná povinnosť (§ 4 - § 7a)
 • Zdaniteľné obchody (§ 8 - § 12)
 • Miesto zdaniteľného obchodu (§ 13 - § 14)
 • Miesto dodania služby (§ 15 - § 18)
 • Daňová povinnosť (§ 19 - § 21)
 • Základ dane a sadzba dane (§ 22 - § 27)
 • Oslobodenie od dane (§ 28 - § 48b)
 • Odpočítanie dane (§ 49 - § 55e)
 • Podanie žiadosti o vrátenie dane v inom členskom štáte (§ 55f - § 55g)
 • Vrátenie dane zahraničnej osobe z tretieho štátu (§ 56 - § 58)
 • Vrátenie dane cestujúcim pri vývoze tovaru (§ 59 - § 60)
 • Vrátenie dane osobám, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva a oslobodenie od dane (§ 61 - § 64)
 • Osobitná úprava uplatňovania dane (§ 64a - § 69b)
 • Povinnosti osôb povinných platiť daň (§ 70 - § 80)
 • Zrušenie registrácie (§ 81 - § 84)
 • Prechodné a záverečné ustanovenia (§ 85 - § 88)
 • Prílohy 

Čo získate s on-line knihou?

 • mesačný informačný servis za výhodnú cenu,
 • aktuálne plné znenie právnych predpisov z oblasti DPH vo verejnej správe,
 • všetky informácie bez zbytočnej reklamy,
 • všetky potrebné informácie budete mať na jednom mieste,
 • prístup k praktickým informáciám – daňový kalendár, prehľad vývoja minimálnej mzdy, súm životného minima, vymeriavacích základov a iných, mzdová kalkulačka, cestovné náhrady a adresár úradov,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

 

 

Spokojní zákazníci online knihy

"Oceňujem hlavne farebné odlíšenie zmien v zákonoch a informácie o pripravovaných zmenách v rámci DPH. Jednoducho sa mi to hľadá."
Tatiana K., Snina


"So zákonom o dani z pridanej hodnoty sa stretávame v práci veľmi často. Táto kniha nám už viackrát pomohla ozrejmiť naše pochybnosti. Radi využívame aj odpovedný servis."
Juraj H., Bratislava

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: